De onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs let op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Onze school valt onder het basistoezicht.

De Inspectie vindt dat de kwaliteit van ons onderwijs niet in gevaar is of komt en vertrouwt erop dat wij goed onderwijs bieden.