De kwaliteit van ons onderwijs

De Praktijkschool Apeldoorn wil goed onderwijs en goede begeleiding bieden en daarin blijven verbeteren. Om de kwaliteit te peilen, houdt de school tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders, management en personeel, stage en netwerkpartners.

Leerlingvolgsysteem

Met het leerlingvolgsysteem zorgt de Praktijkschool Apeldoorn voor goed onderwijs en goede begeleiding op school. Dit doet de school door belangrijke gegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld uit diverse didactische toetsen en testen, beroepsinteressetesten en een test over het welbevinden van de leerlingen. Op de homepage van Praktijkschool Apeldoorn staat een link naar Presentis. Daar kunt u mee kijken met de vorderingen van uw zoon of dochter.

Daarnaast werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs door

  • het volgen van nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door samen te werken in de Sectorraad Praktijkonderwijs en in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Apeldoorn-Epe-Voorst SWV25O5)
  • het opleiden en trainen van de medewerkers van het schoolteam
  • een groot netwerk te vormen met bedrijven, instellingen voor arbeidsbemiddeling en opleidingen.

Ontwikkelagenda

De resultaten van deze aandacht voor kwaliteit worden verwerkt in de doelen van de Ontwikkelagenda van de school. In de Ontwikkelagenda staat het beleid van de school voor het schooljaar. Ieder half jaar bespreekt het schoolteam de Ontwikkelagenda met elkaar. Als het nodig is, wordt de Ontwikkelagenda aangepast. De Ontwikkelagenda hoort bij het Schoolplan. In het Schoolplan staat het beleid van de school voor vier jaar.

Excellente School

De school heeft (in 2016) de onderscheiding Excellente School gekregen. Deze onderscheiding kreeg de school als waardering voor de kwaliteit van de eigen leerweg van de leerlingen.