De eerste fase

De eerste fase duurt één schooljaar. Onze leerlingen volgen in dat jaar veel praktijkvakken, ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ook leren ze hun eigen leerdoelen formuleren.

Thoerievakken eerste fase

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Mediawijsheid
 • Burgerschap
 • Sova (sociale vaardigheden)
 • ICT-vaardigheden

Praktijkvakken eerste fase

 • Schilderen
 • Houtbewerking
 • Metaalbewerking
 • Groen
 • Dieverzorging
 • Verzorging
 • Koken en bakken
 • Textiele technieken
 • Handvaardigheid
 • Lichamelijke opvoeding
 • Vrijetijdsbesteding