Contacten met gescheiden ouders

De school vindt goed contact met ouders belangrijk. De ontwikkeling van de leerling staat hierbij altijd voorop. De school voert daarom gesprekken in principe altijd samen met ouders en leerling. Dit maakt dat de school graag wil dat beide ouders na een scheiding gesprekspartner blijven. Bij voorkeur tegelijkertijd. Lukt dit niet? Dan voert de school het gesprek met één ouder met toestemming van de andere ouder. De school gaat er vanuit dat de ene ouder de andere ouder informeert. Dit voorkomt dat de leerling op school meerdere gesprekken moet voeren met zijn vader en moeder.

De school gaat er ook vanuit dat de ouder waar de leerling woont schriftelijke informatie van de school met de andere ouder deelt. Als dit niet mogelijk is, kan de niet-verzorgende ouder dit bij de school aangeven. De school zorgt er dan voor dat beide ouders dezelfde schriftelijke informatie krijgen.

Zijn er redenen om het anders aan te pakken dan kunt u contact opnemen met de groepsleraar.