Contact met u

Goed contact met u als ouder/verzorger vinden we erg belangrijk. Als u iets wilt bespreken, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Andersom doen wij dat ook. In bijna alle gevallen gaan contacten via de groepsleraar van uw kind. Natuurlijk nodigen we u ook uit voor de ouderavonden en oudergesprekken die we elk jaar organiseren.

Bent u gescheiden? Als ouders/verzorgers bent u beiden welkom bij oudergesprekken en ouderavonden. Volgens de wet moet de verzorgende ouder de andere ouder informeren over school. Lukt dat niet? Dat kan de niet-verzorgende ouder ons vragen of we hem/haar apart willen informeren. Wij zorgen er dan voor dat beide ouders belangrijke informatie over hun kind krijgen.

Algemene informatie, zoals de schoolgids, kan de niet-verzorgende ouder opvragen bij onze administratie.

Soms mag de niet-verzorgende ouder geen informatie van de school krijgen. Bijvoorbeeld door een uitspraak van de rechter. Is dat het geval? Informeer ons dan tijdig.