Burgerservicenummer

Als ouders hun kind aanmelden op school, moeten zij het burgerservicenummer (BSN) van hun kind aan de school doorgeven.