Afwezigheid melden

Is uw kind ziek? Wij verwachten van u dat u vóór het begin van de lessen de school laat weten dat uw kind niet of later komt. Het is ook belangrijk dat, als uw kind ziek is op een dag dat hij of zij stage loopt, u het stagebedrijf ook op de hoogte brengt.

Is een leerling niet op school en is hij of zij niet afgemeld? Dan nemen wij meteen contact met u op. Leerlingen die te laat komen, moeten zich melden bij de receptie. Wij maken daar een notitie van. Verloren tijd wordt na schooltijd ingehaald. De school geeft dit door aan de ouders van de leerling.