Aansprakelijkheid

Onder schooltijd houdt ons team toezicht op de leerlinge, maar dat betekent niet altijd dat wij als school aansprakelijk zijn als leerlingen iets overkomt, of als hun spullen beschadigen of kwijtraken.

Als school zijn wij alleen aansprakelijk als we ons niet hebben gehouden aan onze zorgplicht. Bijvoorbeeld als er iets met een leerling gebeurt doordat wij niet goed hebben opgelet. Veroorzaakt een leerling schade in of aan het schoolgebouw? Dan vragen wij de ouders om de kosten te betalen voor het schadeherstel.


Als school zijn wij alleen verzekerd voor schade die onze leerlingen tijdens stage veroorzaken aan eigendommen van anderen. Dus niet voor letselschade en ook niet voor schade aan spullen van de leerlingen zelf. Het is dus belangrijk dat onze leerlingen zelf WA-verzekerd zijn.