Aanmelden van leerlingen

Aanmelding en toelaatbaarheid

Als uw zoon/dochter van de basisschool het advies praktijkonderwijs heeft gekregen, kunt u uw kind aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij onze administratie of uitprinten :

Aanmeldingsformulier 2024-2025

Voor de toelating tot de Praktijkschool Apeldoorn heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs nodig. De Praktijkschool Apeldoorn regelt de aanvraag van deze verklaring. De gegevens voor deze aanvraag worden verstuurd nadat u hiervoor, als wettelijk vertegenwoordiger, uw handtekening heeft gezet.

Het VO-Loket Passend Onderwijs beslist of een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs krijgt. Dit loket neemt deze beslissing op basis van informatie die de Praktijkschool Apeldoorn verzamelt. De leerachterstand en het IQ van de leerling zijn hierin bepalend. Het gaat er daarbij om of de Praktijkschool Apeldoorn de beste omgeving is voor de leerling om zich te ontwikkelen.