Detailhandel

Detailhandel

In ‘Aan ‘t werk in de winkel’ komen alle onderdelen van het werken als medewerker in een winkel aan bod, zoals het aanspreken van en omgaan met de klant en aanvullen van presentaties. Ook leert de leerling hoe je een winkel netjes maakt en houdt.

In de theorie leert de leerling welke werkzaamheden hij tegenkomt in de winkel. 

Leerlingen leren hoe ze klanten begroeten en aanspreken, hoe ze derving voorkomen en welke veiligheidsregels er in een stagebedrijf gelden. Ook het samenwerken met collega’s op een stagebedrijf en hoe je je daar presenteert komt aan bod in het lesmateriaal.  Bij voorloper winkelmedewerker wordt geen examen gedaan, maar je kunt wel een certificaat behalen door actief mee te doen tijdens de les en de hoofdstuktoetsen voldoende af te ronden. Bij winkelmedewerker wordt er een praktijkexamen gedaan waar je ook een certificaat voor kan halen. Je kunt doorstromen naar MBO-detailhandel niveau 2 wanneer je je entreeopleiding (MBO niveau 1) hebt behaald.